Şamanları Tanıyalım

Şamanlık birçok insan tarafından yanlış bilinenin aksine bir din değil, görüştür aslen. Şamanlık, dünya felsefesini açıklayan bir yaşam rehberidir diyebiliriz. Şamanlar çoğu zaman köylere ilişkin olan mahalli insanlardır. Şaman olmak kanıtlama gerektirir ve bir törenle Şaman olduğunuzu köy halkına gösterirsiniz. Ebeveynlerden birinin Şaman olması veya çocukluktan beri yaşanan tabiatüstü tecrübeler Şaman olmanın kanıtıdır. Orta Asya kökenli bir inanç sistemi olmakla beraber ABD, Japonya ve Avustralya toplumunda etkileri görülmektedir.

Bununla birlikte Şamanlık Türkler’ in Müslümalığına geçmesinden önceki inanışı olarak bilinir. Şamanlar ak ve kara olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ak olanlar tedavi etme, büyü bozma benzer biçimde güçlere sahiptir; kara şamanların da kötü ruhlarla mesajşim kurup o yönde hareket ettiği söylenir. Bununla beraber Şamanların anaerkil bir topluluk olduğunu da belirtelim. Şamanların bazı görevleri vardır: yakarma iletmek, hastalık tedavisi bulmak, medyumluk doğrusu gelecek rehberliği yapmak, ruhlara rehberlik etmek, kurban merasimleri düzenlemek vb.

Eski zamanlarda şamanların anaerkil olduğundan bahsetmiştik. Bunun zamanla adam baskınlığına dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bunlar dışında Şamanların bir öteki belirgin özelliği genel anlamda toplumdan kendini soyutlamış kişiler olmalarıdır. Şamanlık genelde doğuştan gelmekle beraber biraz da kabiliyet işidir ve bulunan özellikleri geliştirmek gerekir.

Şamanlık ve İslamiyet
İslamiyet’le bağdaşlaştırılan fakat aslında Şaman inanışından gelen biroldukça davranış ve aktivite vardır. Şamanlar kanın toprağa akıtılmasının felaketlere sebep olacağına inanırdı ve aynı inanış Osmanlı’da şehzadelerin idamında etkisini göstermiştir. Osmanlı hanedan üyeleri idam edilirken kanı yere akıtmamak adına yay ve kirişler kullanılmıştır. Su içerken başımızı tutmak da Şamanların su içerken akıllarının başlarından gideceğine inanmasından gelmektedir. Nazara inanmak ve nazar boncuğu da İslamiyet’le ilgili olduğu düşünülen fakat aslen Şaman inanışından gelen bir inançtır.

Bazen kötü bir vakadan bahsedilince “tanrı korusun!” diyerek tahtaya vururuz gene bu da Şamanlarda kötü ruhların tahtalara sinmiş olduğuna inanıp vurarak onları kaçırmak istemesinden gelir. Şamanlara nazaran ruh fiziki bedeni 40 günde terk eder ve şundan dolayı ölünün 40 çıkması beklenir, yeni doğan bebeği dışarı çıkarmak için 40 gün beklenir ve kırkı çıkınca da bebek yıkanır. Şamanların köpek ulumasını uğursuz sayması da bizlere taşınmıştır.

Gece tırnak kesmek de Şamanların kötü niyetli ruhların gece tırnakları ele geçirdiğine inanmasından gelmektedir. Kapıdan içeri girerken veya dışarı çıkarken sağ ayağı kullanma inancı da Şamanlarda sol ayağın uğursuzluk getireceği anlamına geldiğinden ortaya çıkmıştır.

Şamanlık ve İnanç Sistemi
Şamanlık çok tanrılı bir inanç sistemidir. Bazı belli başlı tanrılarından bahsedelim. Ülgen, iyilik tanrısı olarak bilinir ve kâinatın idaresiyle ilgilenilmiş olduğu söylenir. Yayık, Ülgen ve insanlar arasında mesajşim kurulmasını sağlayan tanrıdır. Suyla, insanoğluın bir nevi korumalığını yapmakla yükümlüdür. Utkucu, gökteki elçidir ve kurbanı Ülgen’e sunar. Karlık, kurban ayinini düzenleyendir. Senedirım tanrısı, saklanan kötü ruhlara senedirım göndererek yok etmektedir. Yo Kan, yer tanrılarının en kudretli olanıdır. Talay Kan, denizlerin hakimidir yani suyla ilişkilendirilmiştir. Ana Maygıl, ulusu korumuş olan tanrıçadır. Umay ise hayvan yavrularını ve çocukları korumakla yükümlü olan tanrıdır.

Günümüzde Şamanlık
Halen günümüzde uygulanan ve aslına bakarsak Şaman inancından gelen birtakım adetlerden bahsedelim. Çocuk sahibi olma isteğiyle türbeye gidip bebekle ilgili bir simgeyi oraya bırakmak. Gerçekleşmesi istenen dilekler için ağaçlara çaput benzeri cisimler bağlamak. Şamanlıkta derelerin kutsal olduğuna inanılırdı ve günümüzde de Tunceli’de bulunan Munzur Çayı çocuk sahibi olamayan hanımların şifa bulması için geldiği bir yerdir. Hamileliğin son günlerinde yaşlı bir hanımın annenin baş ucunda bıçak bilemesinin doğumu kolaylaştırdığı inancı da bir Şaman adetidir ve günümüzde Azeriler tarafından kullanılır. Ölen bireyin ölümü ardından yemek vermek.

Yola çıkan ferdin arkasından “Su gibi git, su benzer biçimde gel.” diyerek su dökmek de Şamanlardan bizlere zamanla birkaç değişikliğe uğrayarak geçmiştir. Kapı eşiğinde oturmanın uğursuzluk getireceğine inanmak da yine Şaman inancından gelir.

Şamanların Büyü Yapma Teknikleri
Şamanların büyü teknikleri kendine has olduğundan kimseyle hatta kendi aralarında birbirleriyle bile basit basit paylaşmazlardı. Buna karşın bir çok araştırma yapılarak bazı büyü teknikleri öğrenilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Bu büyü tekniklerinden bazıları şunlardır:

Özdeştirme Büyüleri: değiştirmek istenilen durumun, nesnenin veya bireyin özdeşi bulunur yada oluşturulur. Değişim durumun, nesnenin yada bireyin özdeşi üzerinde gerçekleştirilir. Bu teknik maksimum uygulanan ve malum büyüler arasında yer almıştır. Fakat özdeş bulmak çok zordur. Özdeşlik dediğimiz kişiye ait olan bir parça yada ona benzeyen bir bez bebek değildir, karıştırılmamalıdır. Özdeş bulmada bazı temel faktörler vardır ve göz ardı edilmemelidir. Öte yandan da istenilen değişiklik ve fiilen meydana gelen değişiklik arasında da özdeşlik sağlanmalıdır, bu da fazlaca zor olsa gerek.
Geleceği Etkilemek yada Öngörmek ile İlgili Büyüler: Geleceği öngörmek ferdin tamamen kabiliyetiyle, bunu keşfetmesi ve geliştirmesiyle mümkün kılınır. Bunu sağlamak için Şamanların yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler uçsuz bucaksızdır şu demek oluyor ki sınırı yoktur. Geleceği öngörmenin temeli aslında mantığa ve akıl yürütmeye dayanır. Geleceği öngörme konusuna gelecek olursak biroldukça insanoğlunun temel sorunudur diyebiliriz. Şamanlara göre geleceği öngörmenin ihtimali birazcık düşük olsa da istenmeyen olayları engellemek kolaydır ve bu da bir nevi geleceği ön görmeyi mümkün kılar aslında. En anlaşılması zor ve karmaşa olan teknik de budur. Bu teknikte ustalaşıldığında öteki tekniklere pek rağbet gösterilmez. Bu tekniği başarabiliyorsanız tüm teknikler tamam demektir.
Sembolleştirme ve İsimleştirme Büyüleri: Özdeşleştirme tekniğinin aynısıdır diyebiliriz yalnız birazcık daha gelişmiş halidir. Bu teknikte de kişiyi, cismi yada durumu isimleştirmek/sembolleştirmek esası vardır.
Bütünleştirme ve Ayırma Büyüleri: Herhangi bir nesne, kişi yahut vakaya arzu edilen bir şeyin eklenmesi yada çıkarılması adına uygulanan tekniktir. Malum bir yanlış vardır ki o da bütünleştirme için yapılan bir sihrin tersinin ayırma ile gerçekleştirileceğidir. Özdeşlik sağlanmazsa bu yöntemi gerçekleştirmek zor olabilir. Kişi, olay veya nesne eğer erişilemez durumdaysa mecburen özdeşlik büyüsü yapmak gerekir.
Şaman Büyüsü Nedir?
Öncelikle büyünün ne olduğundan kısaca bahsedelim. Tabiatüstü gizli saklı olan güçlerle ilişki kurup ya da kendinde gizli güç bulunan insanoğluın birtakım nesneler yardımıyla faydalı, zararlı yad tamamen koruma amaçlı olarak yaptığı eyleme büyü diyebiliriz. Büyü temelinde çıkar sağlamanın yattığı bir eylemdir doğrusu başlıca amacı her süre için çıkar sağlamaktır. Büyü yapmak çok eski tarihlere dayanmaktadır.

Araç olarak kullanılabilecek çeşitli enstrumanlar vardır: şeytanlar, cinler, ölmüş/canlı hayvanlar vs. Doğrusu bilinen ve basit yollar dışında yollarla insani istekleri gerçekleştirmek için kullanılan bir çalgıtır. Büyü, tanrısal yada dünya dışı ile ilgilenmenin aksine tamamen insana ilişkin durumlarla ve eylemlerle ilgilenmektedir.

Şaman büyüsü mevzusundan bahsedecek olursak Şamanlar tüm bunlaryla büyücü olmak dışında rahip, sanatçı, elçi, otacı şeklinde özellikleri bulunan bireylerdir. Olağanüstü bir halde hastalıkları iyileştirebilirler, bolluk getirebilirler, kötü ruhlardan kişileri arındırabilirler. Şaman büyüsü felsefesinde tüm doğaya saygılı olmak, ruh sahibi olan tüm varlıklarla uyum sağlamak oldukça gerekli ve önemlidir.

Şaman Büyüsü Yapmanın Önemli Noktaları
Şaman büyüsü, tek bir fakatç için yapılmaz kısaca biroldukça amaç için yapılabilmektedir. Aklınıza gelebilecek her türlü isteği, ihtiyaçları şaman büyüsü yardımıyla yerine getirebiliriz. Bunlara örnek olarak gösterebileceğimiz konular da aşk, öldürme, bereket, bağlama, geri döndürme, rızık olabilir. Bu tür konularda vefk yani bir nevi tılsım hazırlama işi genelde Esma-ül Hüsna yada ayet okunarak iyi kalpli şekilde gerçekleştirilir. Kötü fakatçlı mevzularda yapılan şaman büyüsü ise çok eskidir ve kendine özgü özel bir dikkat gerektirir ve herkes tarafından kim bilir.

Mümkün olduğunca Şamanlık hakkında oldukça geniş kapsamlı data ve donanım sahibi, emin, gerçek medyumlar tarafından yapılması gerekir.

Şaman Büyüsünün tesiri Altında Olduğunuzu nasıl Anlarsınız?
*Evlerinize yada işyerlerinize aniden bereket geldiyse,

*Kalbinize sevgi ve muhabbet etme isteği dolduysa ve engel olamadan bir kişiyi düşünüyorsanız,

*Evinizi terk eden fert pişman olup geri dönme kararı aldıysa,

*Yeni bir iş bulduysanız veya mevcut olan işinizde kıdem yükselmesi yaşadıysanız,

*Çok sıradan bir sebepten ayrılık veyahut küsme raddesine geldiğiniz halde bir anda şefkatli şekilde birbirinize yaklaştıysanız,

*ne olursa olsun umulmayan bir zamanda evleneceğiniz kişiyle karşılaştıysanız şaman büyüsü tesiri altında olma ihtimaliniz oldukca yüksektir diyebiliriz, bu sayılanlar şaman büyüsü belirtileri arasındadır.

Şaman Büyüsünü Bozmak İstiyorsak
Aslına bakılırsa şaman büyüsü iyi niyetle yapıldığında bozulmasına gerek kalmamıştır. Siz tılsımı yok ederseniz veya dua etmeyi bırakırsanız sihrin etkisi otomatikman yok olacaktır. Kötü fakatçlı yapılan bir şaman büyüsünü bozmak isterseniz ise uzman, deneyimli bir medyuma başvurmanız gereklidir. Umulmadık aniden iş, aile veya sosyal hayatınızda negatif olaylar yaşamaya başladıysanız üzerinizde kötü niyetle yapılmış bir şaman büyüsü etkisi olabilir. Bu şekilde bir durumda uzman bir medyuma görünmüş olduğunüzde sihrin etkisinden kolayca kurtulmanız mümkün olacaktır.

Şaman Büyüsü yapmış oldurmak İstiyorsak Kime Başvurmalıyız?
Elbet ki işinin ehli, yetenekli, bilgili, donanımlı gerçek medyumlara başvurmalısınız. Her bilici şaman büyüsü yapmayabilir çünkü fazlaca edinim ve bilgi isteyen bir büyü çeşididir. Şaman büyüsü yapanlar kötü niyetli yaklaşım ve çalışmaları kabul etmezler ve oldukca prensipli çalışmaktadırlar. Şaman büyüsü meydana getiren kişiler çoğu zaman sade ve mütevazı bir yaşam yaşarlar. Telefon numaraları ve adresleri ulaşılabilirdir, devamlı değişmez. İsteklerinizin karşılanmasını istiyorsanız ve artık çaresizliğinize bir son vermek istiyorsanız doğru ve emin bir medyum bulmanız şarttır.

Şaman Büyüsünü niçin yaptırmak İsteyebilirsiniz?
İnsanlar isteklerini gerçekleştirmek sebebiyle bir arayış içine girer. Şaman büyüsünün etkisini ve kuvvetlilüğünü öğrendiklerinde bu büyüyü yaptırmaya karar verirler. Eski çağlara ilişik büyüler daha etkilidir ve şaman büyüsü de çok eski çağlardan ve topluluklardan günümüze kadar gelmiştir. Eğer siz de;

huzurlu ve mutlu bir aşk yaşamak istiyorsanız,
sevdiğiniz ferdin sizi çok sevmesini istiyorsanız,
Bela ve musibetlerden korunmak istiyorsanız,
Eşinizin gaslınün dışarda olmamasını ve eve bağlanmasını istiyorsanız,
Maddi/tinsel kısmetinizin açılmasını istiyorsanız,
Bolluk ve bolluk bekliyorsanız,
Maddi olarak rahatlığa kavuşmak istiyorsanız,
Evi ve sizi terk eden eşinizin geri dönmesini istiyorsanız,
Cin ve büyü tesiri altındaysanız ve çıkmak istiyorsanız aramış olduğunız büyü şaman büyüsü
Şamanlar zorlukların bir formalite olduğu ritüelini savunurlar. Siz de kısmet yada bolluk için şaman büyüsü yapmış oldurmak, size yapılmış şaman büyüsünü bozmak veya şaman büyüsü etkisi altında olup bulunmadığınızı bilmek istiyorsanız kısacası aynı Şamanlar şeklinde zorlukları bir formalite haline getirmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Amacım siz değerli üyelerimizin isteklerini gerçekleştirmek adına elimden gelenin en iyisini yaparak sizi isteklerinize kavuşturmaktır. Senelerdir edindiğim tecrübelerim, engin bilgilerim ve üstün yeteneğimle her vakit yanınızdayım.